Perforované platne

Často používaný spôsob pri montáži strešných väzieb

kontakt

tele

hodiny